12373237_1022936677766905_3449320820153896489_n (1)

”Economia socială – un pas spre un viitor mai bun”

Proiectul ”Economia socială – un pas spre un viitor mai bun” POSDRU/173/6.1/S/148194 a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”.

12373237_1022936677766905_3449320820153896489_na

Obiectivul general l-a reprezentat dezvoltarea unor structuri de economie sociala prin implementarea unui pachet integrat de actiuni care sa conduca la infiintarea si dezvoltarea a 14 intreprinderi sociale in regiunile NE, SE, V, BU-IF pentru a asigura oportunitati de integrare si reintegrare in piata muncii in structurile de economie sociala pentru 93 de persoane din care 66 apartinand grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice au fost:

OS1. Înființarea și dezvoltarea a 14 entități de economie socială și crearea a 93 de locuri de muncă, din care 66 pentru persoanele din grupurile vulnerabile prin acordare de asistență și sprijin financiar;

OS2. Promovarea incluziunii sociale și economiei sociale în cele 5 regiuni de derulare ale activităților proiectului;

OS3. Dezvoltarea de instrumente pentru implementarea conceptelor de incluziune socială și economie socială la nivelul celor 5 regiuni de derulare ale activităților proiectului.

Grupul tinta: 3 familii cu peste 2 copii, 8 familii monoparentale, 47 de femei, 36 de persoane care traiesc din venitul minim garantat, 2 persoane cu dezabilitati si 17 persoane de etnie roma

Perioada de implementare: 05.01.2015 – 31.12.2015

În cadrul acestui proiect Asociația Biosilva a creat prin structurile de economie socială (SES) un număr de 29 locuri de muncă și a facilitat formarea profesională pentru un număr de 36 persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, astfel:

SES 1

Depozit de prelucrare lemn de foc – COOPERATIVA SOCIALĂ „STEJARUL” SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul în Județul Botoșani, Comuna Pomîrla, înființată ca o structură de economie socială ce are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos. Bugetul total alocat a fost de 768.160,00 lei, din care 227.400,00 lei fiind dedicați exclusiv investițiilor. Prin realizarea unei linii tehnologice moderne de tăiat, despicat și paletizat lemn de foc cu o productivitate ridicată, se urmărește asigurarea producerii de lemn de foc secționat, despicat și paletizat, lemn decojit pentru produse de mobilier, scoarță pentru amenajări peisagistice, servicii de secționat și despicat lemn de foc.

12079047_1009554665771773_8392453225981717026_n

Necesitatea înființării unei astfel de structuri economice a pornit de la faptul că lemnul reprezintă principala sursă de încălzire în mediul rural, respectiv pentru comuna Pomârla și pentru comunitățile învecinate, iar lipsa unui producător pentru lemnul de foc despicat si paletizat în zonă face ca această afacere să fie o oportunitate pentru piața locală.

În cadrul acestei structuri de economie socială au fost create un număr de 7 locuri de muncă, din care 5 angajați fac parte din grupul țintă al proiectului, respectiv din categoria persoanelor cu venitul minim garantat. Pentru 12 persoane din grupul țintă a fost facilitată participarea la cursul de formare profesională “Motorist la motoagregate și mașini în silvicultură”.

SES2

”Atelier meșteșugăresc de producere a mobilei din lemn masiv”ASOCIAȚIA BIOSILVA, punct de lucru Suceava, cu sediul în Județul Suceava, Municipiul Suceava a fost înființat ca punct de lucru în cadrul Asociației Biosilva având ca domeniu principal de activitate producerea mobilei din lemn masiv și a altor produse din lemn. Bugetul total alocat a fost de 700.350 lei, din care 119.800 lei fiind dedicați exclusiv investițiilor în utilaje și echipamente și peste 180.000 lei pentru materii prime și produse consumabile. În cadrul atelierului au fost create 7 locuri de muncă, 3 pentru persoane selectate din grupuri vulnerabile ce au beneficiat de venitul minim garantat și 2 pentru persoane cu dizabilități. Pentru un număr de 9 persoane din grupul țintă a fost facilitată participarea la cursul de formare profesională “Dulgher, tâmplar, parchetar”.

21eveniment-de-lansare-mobilier-mestesugita

SES 4

Săpături și lucrări de pregătire a terenului, subtraversari și servicii conexe pentru diverse utilități, COOPERATIVA SOCIALĂ „Dynamic” SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul în Județul Botoșani, Comuna Pomîrla are ca obiect de activitate execuţia lucrărilor de săpături și de pregătire a terenurilor, subtraversări și servicii conexe pentru diverse utilități. Necesitatea înființării unei astfel de structuri economice a pornit de la premiza unei dezvoltării economice sociale și durabile a spaţiului rural, care este indispensabil legată de îmbunătăţirea calităţii vieţii, a creşterii atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale.

Pentru lucrările efectuate în cadrul acestei structuri s-au achiziționat utilaje și echipamente performante care să asigure utlizarea la maxim de eficienţă a materialelor şi care să confere calitate superioară lucrărilor. Execuția săpăturii de canal pentru utilități constituie un capitol foarte important și generează o cerere foarte mare de servicii ce pot fi executate cu utilajele din dotarea structurii economice sociale înființate. Cererea vine din comuna Pomîrla, din zona limitrofă comunei Pomîrla, din celelalte localități ale județului Botoșani cât și din alte județe învecinate.

2sapaturi-si-lucrari-de-pregatire-a-terenului

În cadrul acestei cooperative au fost înființate 6 locuri de muncă din care 4 angajați fac parte din grupul țintă din categoria persoanelor cu venit minim garantat. Pentru un număr de 8 persoane din grupul țintă a fost facilitată participarea la cursul de formare profesională “Masinist la masini pentru terasamente”.

Fondurile alocate pentru această structură de economie socială sunt în valoare de 504.650,00 lei din care 149.300,00 lei reprezintă investiții în utilaje și echipamente.

SES14

Salon de înfrumusețare, Cooperativa Socială „Alyxor Beauty” SOCIETATE COOPERATIVĂ, structură de economie socială cu sediul în Județul Botoșani, Municipiul Dorohoi ce oferă servicii de coafură, frizerie, cosmetică, îngrijire corporală, tratamente corporale, masaj de relaxare și anticelulitic, manichiură, pedichiură, make-up, în Municipiul Dorohoi, din județul Botoșani. Bugetul total alocat este de 438.480 lei, din care 67.130 lei fiind dedicați exclusiv investițiilor în utilaje și echipamente profesionale.

În cadrul salonului au fost create 9 locuri de muncă, din care 7 persoane au fost selectate din grupuri vulnerabile. Pentru un număr de 8 persoane din grupul țintă a fost facilitată participarea la cursul de formare profesională “Coafor” și “Manichiurist-pedichiurist”.

Valoarea totală a proiectului a fost 2,617,029.40 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile de 1,855,229.40 lei iar contribuția proprie a fost 52,340.59 lei.

            14591752_1226387917421779_9206233488277037767_n     14601095_1226387824088455_7872054758110397334_n