Despre noi

 logo-Asociatia-Biosilva  Începând cu anul 2008 Asociația Biosilva își desfășoară activitatea în regiunea de Nord-Est a României în domeniul protecției mediului, gestionării durabile a pădurilor și conservării biodiversității, promovării principiului dezvoltării durabile a comunităților rurale și iniţierii de programe pentru educaţie ecologică şi turism responsabil.

Printre cele mai importante obiective specifice ale asociației se află:

 • promovarea unui management raţional privind principiul dezvoltării durabile;
 • informarea comunităţilor locale privind dezvoltarea durabilă, bazată pe resurse locale;
 • sprijinirea şi iniţierea de alternative de dezvoltare economică durabilă şi susţinerea obiceiurilor şi meşteşugurilor din zonă;
 • stimularea parteneriatelor în regiunea de Nord – Est pentru dezvoltarea durabilă şi conservarea biodiversităţii;
 • iniţierea de programe pentru educaţie ecologică şi turism responsabil;
 • desfăşurarea de programe de gestiune ecologică şi valorificarea deşeurilor şi a materialelor refolosibile;
 • promovarea incluziunii și economiei sociale;
 • implementarea de măsuri active pe piața forței de muncă, accesarea/realizarea de proiecte privind crearea de locuri de muncă în diferite domenii de activitate, angajarea de personal calificat în desfășurarea de activități economice conform proiectelor accesate/realizate;
 • desfăşurarea de orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul asociației;
 • activități de inițiere și dezvoltare de intreprinderi sociale;
 • acțiuni de prevenire și combatere a abandonului școlar, abandonului familial, prevenirea muncii forțate a adolescenților precum și a altor fenomene, traficul și violența.

     În calitate de membru al Coaliției pentru Mediu din România (organizație la nivel național formată din 33 de ong-uri de mediu) Asociația Biosilva a avut inițiative în special în domeniul forestier prin implicarea pe plan local și regional în dezbaterile privind adoptarea unui nou Cod Silvic, dar și prin implicarea în acțiuni de combatere a tăierilor ilegale de arbori și de reducere a infracțiunilor silvice. Asociația Biosilva a susținut activități de cercetare și inovare în domeniul protecției mediului – gestionării durabile a pădurilor și a promovat activitatea altor membri din cadrul Coaliției  în publicația online a asociației – www.ZiaruldeMediu.ro.

    În domeniul incluziunii sociale, combaterii sărăciei și a dezvoltării comunităților marginalizate sau vulnerabile din punct de vedere socio-economic, Asociația Biosilva a desfășurat activități relevante prin înființarea a patru structuri de economie socială și organizarea mai multor evenimente de promovare a economiei sociale în Regiunea de Nord-Est a României în cadrul proiectului „Economia socială – un pas spre un viitor mai bun” finanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”.