lalea-pestrita-2

Aria naturala protejata ”Padurea cu Lalele”


Aria naturala protejatăPădurea cu Lalele” a fost înființată în anul 2009 la inițiativa Asociației Biosilva.

Scopul acestui proiect a fost infiintarea unei arii naturale protejate in vederea conservarii speciei Fritillaria meleagris (lalea pestrita) din zona Podisului Moldovei, Depresiunea Jijiei, comuna Havarna, judetul Botosani.

Înfiinţarea ariei protejate “Padurea cu lalele” din judetul Botosani, comuna Havarna  se înscrie în eforturile României de a proteja o suprafaţă cât mai mare din habitatele şi speciile de interes conservativ, asumate prin transpunerea Directivei Habitate şi Păsări din Uniunea Europeană dar şi prin legislaţia internă.

Deşi aparent propunerea vine dintr-o zonă fără tradiţii în conservarea naturii, prin implicarea activa a ONG-urilor in parteneriat cu institutiile si comunitatile locale, in judetul Botosani se va pune in valoare potentialul de biodiversitate.

Regimul special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă a ariilor naturale protejate este reglementat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/29.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

DATE GENERALE:

Categoria şi tipul ariei naturale protejate:

Arie naturala protejata de interes judetean sau local, conform O.G. 57/29.06.2007.

Localizare:

Comuna Havarna, judetul Botosani / UP I Hudesti, OS Darabani, DS Botosani

Suprafata: 

48 ha 

Proprietate: 

Teritoriul se afla in proprietatea statului

Administrator actual: 

Directia Silvica Botosani 

Act normativ de declarare:  

Hotararea Consiliului Local Havarna in baza O.G. 57/29.06.2007

Geomorfologie: 

Teritoriul se afla pe suprafata UP I Hudesti care apartine provinciei est-europene, subprovincia Podisul Moldovei, districtul Depresiunea Jijia, in partea de nord-est a Ocolului Silvic  Darabani.

Accesul in zona se face pe drumul national Dorohoi – Darabani- Radauti Prut. Distanta medie intre Dorohoi si aria protejata este de aproximativ 20 km.

Importanta stiintifica:

Pe suprafaţa ariei vegetează în condiţii favorabile o populaţie semnificativă a speciei Fritillaria meleagris (laleaua pestriţă, căldăruşa), într-un trup de padure de 48 ha constituit din specii ca stejar, carpen, frasin, cires, salcam, DT, DM cu varsta medie de 50 de ani.

Laleaua pestrita denumita – floare de sah, bibilica, caldaruse, coarma, – creste la noi spontan, iar pentru frumusetea ei a fost culeasa abuziv, incat a fost declarata „monument al naturii“.